Regulamin serwisu

Wstęp

Regulamin definiuje zasady korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Postanowienia Ogólne

Administratorem serwisu internetowego www.ogloszenia-pracedyplomowe.pl jest Magdalena Lewandowska prowadząca działalnośc gospodarczą pod firmą Magdalena Lewandowska "Centrum Rozwoju", Aleja Zwycięstwa 235, 81-521 Gdynia, NIP 591-165-50-27

Definicje

 • Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy, umożliwiający umieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o tematyce pomocy w pisaniu różnego rodzaju prac naukowych, który znajduje się pod adresem www.ogłoszenia-pracedyplomowe.pl
 • Ogłoszeniodawca - osoba dodająca swoje ogłoszenie do bazy serwisu
 • Użytkownik - osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności serwisu
 • Administrator - osoba odpowiedzialna za weryfikację ogłoszeń pod kątem ich poprawności
 • Regulamin – niniejszy regulamin

Ogólne warunki

 • Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość zamieszczania ogłoszeń o tematyce pomocy w pisaniu prac, które ukazują się na łamach serwisu.
 • Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców podane w ogłoszeniach służą wyłącznie do celu nawiązania kontaktu i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób.

Zamieszczanie ogłoszeń

 • Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Każde ogłoszenie podlega weryfikacji przez Administratora, pod kątem jego poprawności.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
 • Umieszczone ogłoszenia mają charakter bezterminowy, jednakże starsze i powtarzające się oferty mogą być cyklicznie usuwane bez informowania o tym ich autorów.
 • Wszystkie ogłoszenia muszą być związane z tematyką serwisu.
 • Ogłoszenie nie może zawierać odnośników do innych serwisów internetowych (niezwiązanych z tematyką ogłoszenia).
 • Zamieszczanie ogłoszeń niezgodnych z polskim prawem jest zabronione.

Usługi płatne

 • Serwis umożliwia dodatkowo możliwość płatnego promowania Ogłoszeń.
 • Cennik dostępnych Usług płatnych promujących Ogłoszenia dostępny jest tutaj.
 • W przypadku zakończenia lub usunięcia przez Użytkownika Ogłoszenia, przed upływem terminu ważności usługi płatnej - Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostały niewykorzystany czas ważności usługi.

Zasady odpowiedzialności

 • Treść ogłoszeń stanowi własność ich autorów, serwis nie ponosi za nią odpowiedzialności.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek działania Ogłoszeniodawców.
 • Serwis ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli narusza ono jakikolwiek punkt Regulaminu lub przepisy prawa.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia reklamowanego zdarzenia bezpośrednio na adres email kontakt@ogloszenia-pracedyplomowe.pl.
 • Administrator serwisu rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na w/w adres.
 • Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Użytkownik został powiadomiony o wyniku reklamacji.

Postanowienia końcowe

 • Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez informowania o tym Użytkowników. Niemniej jednak ogłoszenia dodane przed wejściem w życie zmian będą wyświetlane na dotychczasowych warunkach.